De Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een vrijzinnig kerkgenootschap dat in 1619 in Antwerpen werd opgericht. Vanaf die beginperiode al werden portretten vervaardigd van voormannen – Arminius, Episcopius, Wtenbogaert – en predikanten. Die werden later veelal in kerkenraadskamers als ensemble bijeen gebracht maar zijn ook bij remonstranten thuis aangetroffen. Remonstrantse kerkruimten waren over het algemeen vrij sober en strak ingericht, maar toch probeerde men, tot in de huidige tijd, altijd ergens plaats te maken voor een artistieke toevoeging: doopschalen, avondmaalszilver, en andere ‘liturgische objecten’. Kunst en cultuur nemen van oudsher een belangrijke plaats in in het (kerkelijk) leven van remonstranten. Om het veelzijdig remonstrants erfgoed niet alleen voor de toekomst te bewaren, maar ook aan een breed publiek te tonen, is de Remonstrantse Broederschap van harte partner in de SPKK.

Bezoek remonstranten.org