Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een fusie van kerken waarin de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zijn samengekomen. De afgevaardigden die namens de PKN zitting hebben in de SPKK zijn zich bewust van deze voorgeschiedenis. Zij vormen niet alleen een linking pin tussen de PKN en het museum en de SPKK op meer zakelijk terrein, maar hebben daarbij oog voor de diversiteit van deze tradities. Deze tradities vormen, ieder op hun eigen wijze, de bases waarop verschillende kunstuitingen ontstonden. Dat vraagt om aandacht en soms ook om uitleg. De PKN-afgevaardigden in de SPKK zien ook hier een taak voor zichzelf: zowel in de richting van de eigen kerk als in de richting van Museum Catharijneconvent.

Bezoek pkn.nl