Museum Catharijneconvent

Het museum is gehuisvest in een middeleeuws gebouw in het centrum van Utrecht. In de 15e eeuw bouwden de karmelieten op de huidige locatie een klooster, genoemd naar de heilige Catharina van Alexandrië. Het klooster werd vervolgens door de Johannieters ingericht als ziekenhuis en behield deze functie tot in de 19e eeuw. Na een renovatie opende koningin Juliana in 1979 Rijksmuseum Het Catharijneconvent. Inmiddels is het complex opnieuw gerestaureerd, in 1995 verzelfstandigd in Museum Catharijneconvent en zijn de themazalen compleet aangepast aan deze tijd.

Bezoek de site: Museum Catharijneconvent