Geschiedenis

De Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst (SPKK) bestaat sinds 1974. De toenmalige minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, mevrouw dr. Marga Klompé, wilde de kerkelijke verzamelingen die tot dan bestonden in verschillende afzonderlijke (vooral katholieke) musea samenbrengen in één museum gewijd aan het christendom in Nederland. Een protestantse evenknie ontbrak, en daartoe werd de SPKK in het leven geroepen. In 1979 werd Museum Catharijneconvent door koningin Juliana geopend.

In de SPKK zijn de Algemene Doopsgezinde Soci√ęteit, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Remonstrantse Broederschap en de Protestantse Kerk in Nederland vertegenwoordigd. Een van de kerntaken van de SPKK is steeds geweest voorwerpen bijeen te brengen die typerend zijn voor de geschiedenis van het protestantisme in Nederland. Daarbij valt te denken aan schilderijen, prenten, zilveren avondmaalsbekers of koeren kerkkronen, maar ook aan tinnen liturgische voorwerpen, textilia en foto‚Äôs. Deze ‚ÄėCollectie SPKK‚Äô is ondergebracht in Museum Catharijneconvent, waar een deel van de objecten in de vaste presentatie is opgesteld.

De gezamenlijke collecties vormen de basis van Museum Catharijneconvent.