Organisatie

Wat is de SPKK?

In de SPKK zijn de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Remonstrantse Broederschap en de Protestantse Kerk in Nederland vertegenwoordigd. Een van de kerntaken van de SPKK is steeds geweest voorwerpen bijeen te brengen die typerend zijn voor de geschiedenis van het protestantisme in Nederland. Daarbij valt te denken aan schilderijen, prenten, zilveren avondmaalsbekers of koeren kerkkronen, maar ook aan tinnen liturgische voorwerpen, textilia en foto’s. Deze ‘Collectie SPKK’ is ondergebracht in Museum Catharijneconvent, waar een deel van de objecten in de vaste presentatie is opgesteld.