Literatuur

Marijke Tolsma en Martin van Wijngaarden (eds.)

Prachtig Protestant

Zwolle 2008.

Uitgave van en door de SPKK in 2008 – jaar van het Religieus Erfgoed.
Verkrijgbaar in de museumwinkel van Museum Catharijneconvent voor € 14,95
Ook te bestellen via de SPKK: info@spkk.nl. Exclusief € 6.95 verzendkosten.

Tjaard Barnard en Eric Cossee (red.)

Arminianen in de Maasstad

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam.
Amsterdam 2008.

Sabine Hiebsch en Martin L. van Wijngaarden

Martin Luther: zijn leven, zijn werk

Kampen 2007.

Christendom in Nederland

Topstukken uit Museum Catharijneconvent
Zwolle 2006.

Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg

Nederlandse Religiegeschiedenis

Verloren, Hilversum 2006

Herman J. Selderhuis (red.)

Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis

Kampen 2006

J. Exalto

Gereformeerde heiligen, de religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland

Van Tilt [z.p.], 2005.

T. Graas

Het oudste avondmaalszilver van de PKN

In: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Jg. 8 (2005) p. 211.

J.Dijkstra, P.P.W.M. Dirkse, A.E.A.M. Smits

De schilderijen van Museum Catharijneconvent

Utrecht / Zwolle 2002.

Paul Dirkse

Begijnen, pastoors en predikanten. religie en kunst in de Gouden Eeuw

Leiden 2001.

Vier eeuwen domineesland

Zoetermeer 1997

Rekkelijk of precies. Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarneveld

Utrecht 1994.

J.K. Schendelaar

Luther, de Lutheranen en de Zwaan

Aalsmeer / Woerden 1993.

De bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw

Zwolle 1991/1992.

C.A. van Swigchem, TR. Brouwer en W. van Os.

Een huis voor het Woord, het Protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.

Rijksdienst voor Monumentenzorg (Zeist), ’s-Gravenhage 1984.

Luther und die Folgen für die Kunst

(cat. red. W. Hofmann e.a.), Hamburger Kunsthalle/München 1983.

Luther in de Lage Landen

Rijksmuseum het Catharijneconvent, Utrecht, Stichting Het Catharijneconvent en de Stichting Protestante Kerkelijke Kunst, 1983.

G.J. Hoenderdaal en P.M.Luca (red.)

Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten

Zutphen 1982.

Geloof en satire anno 1600

Rijksmuseum het Catharijneconvent, Utrecht 1981.

S. Groenveld, J.P. Jacobszoon en S.L. Verheus,

Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980

Zutphen 1980.

C.W. Mönnich, Michiel van der Plas

Het Woord in beeld, vijf eeuwen bijbel in het dagelijks leven

Baarn / Amsterdam 1977.