SPKK m00221a_03

Tinnen liturgisch gerei

Amsterdam, tweede helft 19e eeuw SPKK m221-229

Protestanten gebruikten relatief eenvoudige materialen, zoals tin, voor het bedienen van het avondmaal en de doop. In de loop van zeventiende eeuw kwam het gebruik van zilveren beker steeds meer in zwang, in de achttiende eeuw en negentiende eeuw verschenen er complete zilveren avondmaalsstellen. Het tin werd langzamerhand als ‘ouderwets’ ervaren.

Toen in de negentiende eeuw nieuwe protestantse kerken ontstonden, zoals de Christelijke Gereformeerde Kerken, maakten zij weer gebruik van het traditionele tin. Dit servies is aangekocht in 1893 voor de in 1892 ontstane Christelijke Gereformeerde Kerk in Amsterdam. Een belangrijk deel is vervaardigd door de Amsterdamse tingieter J.E. Ronstadt.