SPKK s00016_01_235px

Portret van Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855)

1855 SPKK s16

De predikant in zijn zwarte toga met witte bef was en is een vertrouwd beeld in de wereld van het protestantisme, zo zelfs dat wij geneigd zijn te denken dat de dominee al eeuwenlang zo de preekstoel beklom. Maar het kanselgewaad stamt pas uit het midden van de negentiende eeuw. Tot die tijd hulden de dienaren van het Woord zich in een zwart kostuum met mantel en met bef. Maar in de ‘deftige’ eeuw wensten zij zich ook volgens hun stand te kleden en wat was er geschikter voor dit doel dan de eerbiedwaardige toga?

Op dit schilderij zien we de hoogleraar en predikant Abraham van der Hoeven, die vanwege diezelfde deftigheid nog een extra naam – des Amorie-  plakte aan zijn achternaam. Hij was zo’n gevierde redenaar dat hij zelfs voor de Oranjes mocht preken en daar was hij –als remonstrant- natuurlijk heel trots op. Voor al zijn inspanningen ontving hij ook een koninklijk lintje-maar of hij dat werkelijk op dit kanselgewaad heeft gedragen?