RMCC s00107_01_235px

Martin Luther (1546)

1546 RMCC s107

In het atelier van Lucas Cranach te Wittenberg werd van Luther een serie portretten vervaardigd. Zeer bekend werd een portret van Luther als monnik. Het propagandistische doel dat aan dat portret verbonden werd was de gedachte de zo ascetisch ogende monnik toch geen ketter kon zijn.

Dit schilderij, dat Luther neerzet als een gevestigd wetenschapper, is bekend als het zogenaamde professorenportret. Het is uit Luthers sterfjaar 1546.

Het opschrift luidt Vivus docet: hij onderwijst tijdens zijn leven. Maar daarbij mogen de andere aspecten van zijn lerende en onderwijzende bijdragen¬† niet vergeten worden. Immers, al Luthers werken, inclusief preken, colleges en liederen, die de traditie van het latere lutheranisme zo bepaalden ‚Äď dienen als een geheel te worden gezien.

Dit portret heeft bijgedragen aan Luther’s bekendheid als reformator. Het onderstreept zijn leidende rol in de Duitse reformatie.