SPKK v00039_01_235px

Kist waarin de originele stukken van de Statenvertaling werden bewaard

1663 SPKK v39

Na het verschijnen van de Statenvertaling in 1637 was men bijzonder zuinig op  het vertaalwerk. De gecorrigeerde vertalingen, de zogenaamde Autographa, werden zorgvuldig bewaard in het stadhuis te Leiden.

Een commissie hield zich bezig met het opsporen van drukfouten in de eerste editie van de Statenvertaling. Zij stelde daarvan een register samen dat bij de offici√ęle stukken van de Statenvertaling werd bewaard.

Om te voorkomen dat de losse stukken verspreid raakten, bond men ze in banden. Op kosten van de Staten-Generaal werd een nieuwe kist gemaakt, die in mei 1663 in gebruik werd genomen. Onder toezicht van gedeputeerden van de Staten-Generaal en van de burgemeesters van Leiden werden de banden op volgorde in de kist gelegd.

Om de drie jaar controleerden afgevaardigden van de Staten-Generaal en van de kerk de inhoud van de kist, volgens een plechtig ceremonieel, voorafgegaan door gebed en besloten met dankzegging. Na de inspectie volgde een maaltijd.