SPKK s00025_01_235px

Interieur van de remonstrantse kerk aan de Vissersdijk te Rotterdam

Noord-Nederland, ca. 1660 SPKK s25

Niet alle protestanten mochten in het openbaar bijeenkomen om de zondagse kerkdienst bij te wonen. De remonstranten behoorden ook tot deze ‘gedoogde kerkgenootschappen’: iedereen wist ongetwijfeld waar zij samenkwamen, maar hun kerkgebouwen lagen toch altijd wat achteraf en waren niet direct herkenbaar als kerkgebouw. In Hollandse steden kocht men vaak allengs een heel stegenblok op om het vol te kunnen bouwen met kerkelijke panden – inclusief het kerkgebouw.

Dit schilderij toont de kerk van de remonstranten aan de Vissersdijk in Rotterdam, in 1650 gebouwd als een echte ‘schuilkerk’. Typerend zijn de galerijen: op deze wijze konden in een betrekkelijk kleine ruimte toch heel veel mensen de dienst bijwonen. Aan het begin van de kerkdienst begon de voorlezer met het lezen van de bijbel. Vrouwen zetten hun eigen stoeltjes in het middenschip en de mannen vertrokken naar de galerijen.

De kerk werd in 1907 gesloopt.