SPKK m00180_01_235px

Doopschotel uit de Hervormde Kerk te Bergen

Den Haag 1658 SPKK m180

Deze bijzonder fraaie schaal was in gebruik als doopschaal in de Hervormde Kerk van Bergen. Gezien de decoratie, vier putti (engeltjes) en diverse soorten bloemen, was de schotel aanvankelijk niet als doopschaal bedoeld. De inscriptie in het midden wijst erop dat de familie deze schaal ter gedachtenis aan hun jonggestorven dochter Hester aan de kerk heeft geschonken. In het midden is het gekroonde wapen van de familie Egmont gegraveerd. Daaromheen staat de inscriptie `Jonckvrouwe Hester van Egmont vander Nijenburgh out 27 Jaren geboren 17 juni 1683 gestorven 17 juni 1710′. De schaal was in de laatste jaren werd ook gebruikt als broodschaal bij de bediening van het avondmaal.