SPKK m00231b_05_235px

Avondmaalsbekers van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam

1636 Rotterdam, Remonstrantse Gemeente en SPKK m231a-c.

Wanneer het nieuwe kerkgebouw van de jonge Rotterdamse remonstrantse gemeente aan de Vissersdijk in 1632 wordt ingewijd hoort het gebruik van zilveren avondmaalsbekers er kennelijk direct bij. Gemeentelid Abraham van Wouw schenkt vier bekers vóór of in 1633. Heeft het nog even geduurd voordat ze werkelijk vervaardigd waren? Op de onderzijde van deze vier bekers staat namelijk het monogram AYW én het jaartal 1636.

Onderaan de bovenrand is de tekst gegraveerd: ‘De Drincbeker daer mede wy danc seggen is de gemeynscap des bloets Christi.’ Hieronder bevinden zich medaillons met voorstellingen van de Geboorte, het Laatste Avondmaal en de Verrijzenis.