SPKK v00013a_01_235px

Aardewerken avondmaalsgerei

ca. 1975 SPKK v13

In de protestantse kerken ontstond na de Tweede Wereldoorlog belangstelling voor avondmaalsgerei van aardewerk. Het gebruik van keramiek stond dichter bij de oorsprong van het avondmaal: Jezus en zijn leerlingen zouden ook de gangbare kruiken en bekers hebben gebruikt. Avondmaalsbekers moesten voortaan gewone gebruiksvoorwerpen zijn.

Ook de vorm van de avondmaalsviering veranderde: de lange tafels, gedekt met smetteloos linnen, waaraan de kerkgangers in eerbied en stilte het brood en de wijn nuttigden, werden vervangen door ofwel een ‘lopend avondmaal’ waarbij de mensen naar voren liepen of door een grote kring waarin de schaal en de bekers werden doorgegeven.

De pottenbakkersfamilie Zaalberg vervaardigde voor verscheidene protestantse kerken avondmaalsgerei en doopvonten. Het werk van Meindert Zaalberg wordt gekenmerkt door een strakke en sobere vormgeving. Dit vrij kleine servies is bedoeld voor avondmaalsbediening aan zieken. Ook in gewone diensten wordt, in plaats van grote bekers, wel gebruikt gemaakt van dergelijke bekertjes.