Christelijk Gereformeerde Kerken

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben nog niet zo’n lange geschiedenis. Hun kerkgebouwen zijn doorgaans sober ingericht. De CGK en kerkelijke kunst zijn daarom misschien niet de meest logische combinatie. Maar ook wij hechten er sterk aan dat wat de protestantse traditie aan kunst heeft opgeleverd, getoond wordt en toegankelijk blijft voor een breed publiek, bijvoorbeeld door tentoonstellingen in Museum Catharijneconvent. De SPKK is hiervoor een geschikt instrument. Niet minder belangrijk is dat deze kunst voor toekomstige generaties zorgvuldig bewaard blijft. Het in allerlei kunstvormen ‘gestolde geloof’ moet kunnen blijven inspireren. Juist daarom leveren ook wij graag onze bijdrage aan het werk van de SPKK.

Bezoek cgk.nl